Solárna energia

Slnečná energia alebo solárna energia je energia získaná zo Slnka. Na Zem dopadá vo forme žiarenia. Skladá sa z tepelnej a svetelnej energie. Prichádzajú vo forme elektromagnetických vĺn.

Solárny kolektor

Zariadenie na premenu slnečnej energie na tepelnú. Slnečné teplo tu ohrieva čierny povrch kolektora. Solárne termické kolektory (alebo častejšie slnečné kolektory ) sú zariadenia schopné absorbovať slnečné žiarenie, premieňať ho na teplo a následne odovzdávať Pre oblasť Slovenskej republiky je celková doba slnečného svitu, t.j. bez oblačnosti, 1600 - 2000 hodín ročne.
  1. Využitie solárnych kolektorov

  2. na prípravu teplej vody v domácnostiach, priemysle a komerčných budovách
  3. -ohrev vody pre bazény celoročne
   -vykurovanie priestorov (budovy, skleníky, sauny)
   -sušenie rastlín

Obchodní partneri

Partnerské firmy

 • MIGI s.r.o.Stavebná spoločnosť
 • EMPIRIA s.r.o.Kúrenie-Plyn-Voda-Sanita
 • PLEX s.r.o Keramika
 • MIVA s.r.o. Plyn-Voda-Kanál-Plasty
 • ŠIRILA s.r.o.Stavebná spoločnosť
 • Dolux SKs.r.o.Priemyselné podlahy

Kontakt

Adresa: Fabiniho 1308/23
052 011 Spišská Nová Ves, Slovakia
Telefón: +421911382763
E-mail: kunzo@kunzo.sk